Piksekaitse

Piksekaitse projekteerimine ja ehitamine.

Et kaitsta enda ja enda lähedaste elu, vara soovitame muretseda endale kvaliteetse piksekaitsesüsteemi. Elektrisüsteemid OÜ koostöös Päästeametiga tagab, et projekteeritud ja ehitatud piksekaitsesüsteem annaks maksimaalse kaitse pikselöögi korral. Iga meie piksekaiste projekt on kooskõlastatud Päästeametiga.

Elektrisüsteemid OÜ pakub teile parimat piksekaitselahendust alates projektist kuni terviklahenduseni välja. Pidage meeles, et piksekaitse vajab hooldamist kuna mitte töökorras olev piksekaitsesüsteem põhjustab pigem ohtu kui päästab ohust!

Näide 2009a projekteeritud ja ehitatud piksekaitsesüsteemist.Mis on välk?

Kui atmosfääri kõrgemates kihtides olevad raheterad hakkavad maale langedes sulama, lõhuvad tõusvad õhuvoolud veetilgad positiivselt ja negatiivselt laetud tilkadeks. Tekib tugev elektriväli. Sellise elektrivälja äkilist tühjenemist nimetatakse välguks. Seega ei ole välk midagi muud kui tohutu lühis.

Välgusähvatus kestab tavaliselt väga lühikest aega. Selle aja jooksul jõuab säde käia pilve ja maa vahel üles-alla isegi mitukümmend korda. Harvad pole ka juhud, kus välk lööb hoopis alt üles või liigub mööda pilve horisontaalselt. Välk liigub kiirusega 30 000 km/h ning tema temperatuur ulatub 30 000 kraadini.

Välgukanalis olev õhk kuumeneb mitme tuhande kraadini, mille tulemusena tekib järsk rõhutõus, võrreldes muu ümbritseva õhuga. Peale välgusähvatuse lõppu magnetväli kaob ning välgukanal „rebeneb”. Tekkiva rõhulainega kaasneb tugev heli ehk kõuemürin.


Meie teame kui ohtlik on ÄIKE ehk PIKNE !!!

Meenutusi varasematest aastatest .

Eestis õnneks ei ole palju pikse päevi kokku vaid 10-15 kuid sellest piisab, et põhjustada hulgaliselt varalist ja kahjuks ka surmaga lõppevaid põlenguid.

Aasta 2008

Ühtekokku põhjustas äike aastal 2008 kokku 34 hoone tulekahju ja Juuni kuus hukkus kahjuks 6 inimest tules mis oli põhjustatud äiksest. Millest Maikuu pikne põhjustas enim põlenguid Lõuna-Eesti piirkonnas 14 kokku.

Aasta 2009

On teada 2009 aastast mõni kurvem juhus. 21.05.2009 oli 2 äikse põhjustatud põlengut mõlemal juhul oli suur varaline kahju : maha põles 1 elumaja ja 1 korterelamu..

Pikse eest SAAB ennast kaitsta !

Efektiivseima viisina kaitsta ehitist pikse eest on paigaldada õigesti projekteeritud ja ehitatud pikekaitsesüsteem ( LPS ) . Süsteem koosneb piksekaitse välis – ja sisesüsteemist.

Kas piksekaitse on kohustuslik ?

§37. Piksekaitse

(1) Piksekaitsena käsitatakse käesoleva määruse tähenduses tulekahju vältimiseks ehitisse paigaldatud pikse otsetabamuse ja sekundaarilmingu ning maapealsete metallist tehnosüsteemide kaudu ehitisse siseneva või seal tekkiva elektrilise potentsiaali kuhjumise eest kaitsvat seadet.

(2) Piksekaitse peab olema:
1) I, II, IV, V ja VI kasutusviisiga hoonetes, mille kõrgeim ehitise osa ulatub ümbruskonna hoonestusest enam kui 15 m kõrgemale, kusjuures selline ehitis ei asu naaberehitiste piksekaitse tsoonis;
2) TP2- ja TP3-klassi kuuluvates II ja IV kasutusviisiga hoonetes, kusjuures piksekaitse olemasolu kohustus ei sõltu ehitise kõrgusest;
3) III kasutusviisiga hoonetes, kusjuures piksekaitse olemasolu kohustus ei sõltu ehitise tulepüsivusest ega kõrgusest;
4) VI kasutusviisiga hoonetes, milles toimub tuleohtlik või tule- ja plahvatusohtlik tootmisprotsess või säilitatakse vastava klassiga materjale, kusjuures piksekaitse olemasolu kohustus ei sõltu ehitise kõrgusest;
5) lahtistes IV kasutusviisiga ehitistes;
6) loomakasvatushoonetes enam kui 100 loomale.

SILIUM