Elektrienergia säästmine

Lugupeetud Klient,

Arvestades elektrienergia suurenevat vajadust ja
elektrienergia hinnataseme tõusu pakume teile terviklikku energeetika lahendust millega saavutame elektrienergia kokkuhoiu kuni – 30 %.
Lisaks sellele aitame teie ettevõttel saada parimat elektrienergia ostuhinda vabaturul.

Eesmärk :

Pakkuda kliendile parima hinnaga elektrienergia kättesaadavust ningelektri ohutut ja efektiivset tarbimist.

Lahenduse meetodika : Kuidas tagame, et teie poolt tarbitav elektrienergia vabaturul oleks kättesaadav parima hinnaga.

1 ) Käidukorraldus

– käidukorraldusega õpime tundma kliendi elektripaigaldise eripärasusi.
– teeme ettepanekuid kuidas hoida kokku elektrienergia tarbimist ilma tootmisvõimsust vähendamatta.

– tagame ohutu elektrienergia tarbimise.

2 ) Innovaatilised lahendused

vähendada elektrienergia kulu.
– kasutame efektiivselt ära tippkoormuste limiite.
– vähendame elektriseadmete tarbetu soojuse eraldumist eksplutatsioonil.

– uute tehnoloogiate ja mõtteviiside kasutamine kliendi ettevõtte laienemisel
ja elektrienergia kokkuhoid kuni 30 %.

3 ) Elektrienergia vabaturg

– 2010. aasta aprillist on 35 % Eesti elektriturust avatud, mis tähendab, et klient , kelle aastatarbimine on tarbimiskohas üle 2GWh, on vabaturutarbija.
– Hind vabaturul kujuneb elektribörsil, mistõttu see on äärmiselt kõikuv.
– Elektrienergia hinda mõjutavad paljud tegurid näiteks elektrienergia stabiilne tarbimine.

4 ) Sootsaim elektrienergia ostuhind.

– Hind vabaturul on väga kõikuv ja kindlasti kõrgem kui praegune suletud turu hind.
– Jättes energeetikaga seotud tulevikuküsimused tähelepanuta kallineb elektrienergia ligi 60 % .
– Ühendades kõik eelnevad punktid suudame kliendile tagada elektrienergia parima hinna vabaturule minnes.

Tulemused :

– Muudame teie ettevõtte elektrienergia tarbimise stabiilsemaks seeläbi saate parema hinnaga elektrit vabaturult.
Hoiame teie elektrisüsteemid kaasaegsed ja tagame elektrienergia ohutu ja efektiivse tarbimise.
Elektrienegia vabaturule minek ei ole teile enam ettevalmistamatta kohustus, vaid ettekavatsetud tegevus, saada parim elektrienergia hind.

Garantii :

Garanteerime, et kasutades meie teenust vähenevad teie elektrienergia arved kuni – 30 %
Garanteerime teile parima elektrienergia ostuhinna elektrienergia vabaturul.
Garanteerime teile parima lahenduse arvestades ettevõtte vajadusi.
Oleme esimene ettevõte eestis kes sellist terviklahendust pakub omame kogemusi suurettevõtetega aastast 2010.

SILIUM SILIUM